Het ontstaan van de wandeling

In 2008 werd voor het eerst een avondwandeling georganiseerd om nabestaanden in de gelegenheid te stellen een overleden dierbare te gedenken.

Het bleek dat nabestaanden dit zeer waardeerden. Daarom werd door de medewerkers van Begraafplaatsen Kranenburg en Bergklooster, het Crematorium Kranenburg, het Uitvaartcentrum Kranenburg en Zwolse uitvaartondernemingen samen met de Gemeente Zwolle en de Belanghebbendenraad Kranenburg het plan opgevat om de wandeling jaarlijks te organiseren.

Inmiddels doen er jaarlijks zo'n 1300 nabestaanden mee aan de wandeling.